Solaranlegg

Her har vi montert solfangere på taket som varmer opp vann til gulv og tappevann.

Andre referanser